Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

مجموعه های معماری و بناهای ارزشمند

رونمایی کتاب معماری پُل آبکار

رونمایی کتاب معماری پُل آبکار

مراسم رونمایی کتاب “معماری پُل آبکار”، پنجمین اثر پژوهشی موسسه معماری دوران تحول روز سه شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۵ با همکاری و مساعدت باشگاه فرهنگی – ورزشی آرارات در سالن آرارات نوبهار (کومیتاس) برگزار گردید.

ادامه‌مطلب

مراسم بزرگداشت وارطان هوانسیان

مراسم بزرگداشت وارطان هوانسیان

وزارت راه و شهرسازی به مناسبت روز معمار در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ مراسم بزرگداشتی برای وارطان هوانسیان با حضور جناب آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در محل خانه مسکونی خیابان طالقانی برگزار کرد.

ادامه‌مطلب

بزرگداشت مهندس عبدالعزیز فرمانفرمائیان

بزرگداشت مهندس عبدالعزیز فرمانفرمائیان

جامعه مهندسان مشاور ایران مراسم بزرگداشت مهندس عبدالعزیز فرمانفرمائیان را در روز دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ برگزار کرد.

ادامه‌مطلب