معماری نیکلای مـــارکف

از معمـاران پیشروی آغــاز قــرن اخیر در ایـــران است. او در رشته معماری و سپس ادبیات فارسی از دانشگاه سن پترزبورگ فارغ التحصیل شد؛ و به دلیل علاقه به ایران پس از پایان تحصیلات به عنوان افسر روسیه تزاری به ایران آمد.

مارکف پس از انقلاب اکتبر در ایران ماند و این کشور را به عنوان وطن دوم خود برگزید وبه حرفه معماری بازگشت. طراحی او به خصوص در مراکز آموزشی به معماری ایران در دوره اسلامی و در مواردی به دوره باستانی توجه دارد.

دبیرستان البرز از اولین کارهای او محسوب می شود. مارکف بناهای  متعددی در  ایران طراحی کرد. بناهای آموزشی و عمومی، کارخانه ها، مجموعه های شهری ومسکونی و مراکز مذهبی از قبیل مسجد وکلیسا و … از آن جمله اند.

دوره پیشگامی معمار مارکف تا دو دهه اول قرن ادامه داشت و در این مدت او گرایشهای نوین معماری ایران را تحت تأثیر قرار داد.

                                                                                                                    نــایــــاب