Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

ویکتور دانیل

ویکتور دانیل

victordaniel2-775x1024ویکتور دانیل در سال ۱۳۳۵ در شهر مشهد متولد شد. در سال ۱۳۵۷ به تحصیل معماری پرداخت و کارشناسی ارشد خود را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران دریافت کرد. فعالیت معماری و اجرایی او کمی قبل از آغاز به تحصیل معماری شروع شد که در دروان تحصیل و پس از آن، هم زمان در زمینه­ های معماری و شهرسازی و تحقیق در معماری و شهرسازی ادامه یافت. از جمله فعالیت­ های او در زمینه مشترک معماری و شهرسازی طرح مجموعه شهری فرودگاه امام­ خمینی و طرح واحدهای مسکونی و خدماتی این مجموعه است. او از بنیانگذاران گروه تحقیق معماری دوران تحول است که از سال ۱۳۶۱ نطفه ­های اولیه اش گذاشته شد و در سال ۱۳۶۲ با فعالیتی جمعی و گروهی به کار خود ادامه داد.